Hva skjer og hva må etterlatte forholde seg til

Vi ønsker å være her for dere. Gi dere en ro og trygghet som er godt å ha i denne stunden.

Det er mange ting en må ta stilling til.

Gjennom vårt møte ønsker vi å lytte til deres ønsker, slik at dere får en seremoni som den avdøde og dere ønsker. Vi skal lage en høytid i takknemmelighet for hva det livet har gitt av liv og lære.

Ved å lese vår informasjonsfolder vil dere også få mange gode svar. Her finner dere forslag til annonse utkast, samt forslag til musikk og salmer.

Det er godt å bruke god tid.