Hva koster en begravelse?

Vi har konkurransedyktig priser. Det er kan være vanskelig å sammenligne priser fordi grunnprisen hos noen bare inneholder det aller nødvendigste. 

Våre priser er nøkterne og de baserer seg på det vi mener er riktig for å holde en verdig begravelse.

Vi holder samme pris i: Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande, Hof og Holmestrand.

Enkelt sagt: Fast og lik pris for alle! Ingen skjulte kostnader.

Uten seremoni

For deg som ikke ønsker seremoni
10 340 kr
 • Kiste
 • Urne
 • Utstyr
 • Henting og transport
 • Stell og nedleggelse i kiste
 • Samtale
 • Papirarbeid
 • Minneside
 • Veiledning om gravsted og stein
 • Tillvalgsmuligheter

Begravelse med seremoni

Med hvit fin kiste
23 900 kr
 • Hvit fin kiste
 • Urne
 • Utstyr
 • Henting og transport
 • Stell og nedlegg i kiste
 • Planleggingssamtale
 • Papirarbeid
 • Minneside
 • Pynt
 • Program 50 stk
 • Kistedekorasjon
 • Mannskap seremonidagen
 • Veiledning om gravsted og stein
 • Tilvalgsmuligheter

Begravelse med seremoni

Med stilfull kiste
30 580 kr
 • Hvit stilfull kiste
 • Urne
 • Utstyr
 • Henting og transport
 • Stell og nedleggelse i kiste
 • Planleggingssamtale
 • Papirarbeid
 • Digital dødsannonse
 • Minneside
 • Stilfull pynting
 • Program 75 stk
 • Kistedekorasjon
 • Mannskap seremonidagen
 • Gratis utlån av lydanlegg
 • Veiledning om gravsted og stein
 • Tilvalgsmuligheter

Blomster fra familien

Blomster fra familien er ikke satt inn i prisoverslaget, da dette kan variere. Noen ønsker solister og noen ikke, derfor er heller ikke dette lagt inn i prisoverslaget. Regning fra de forskjellige kirkelige fellesrådene for preludering, festeavgift, kremasjonsavgift, leie av kapell etc kommer direkte fra dem. Disse prisene varierer fra sted til sted. Se deres egne hjemmesider.

Ved overtid tilkommer et tillegg på kr. 1810,-

Transport

Transport er delt opp i ulike soner og vil variere ut fra totaltransporten av avdøde.

Sone 0 – kr. 3 600,-
Sone 1 – kr. 6 140,-
Sone 2 – km. kr. 10 190,-
Sone 3 – km. kr. 15 240,-
Sone 4 pr. ekstra kjørte km. kr. 36,- pr. km.