Dødsannonsen forteller omverden at en person er død

Dødsannonsen inneholder ofte kort info om dødsdato, hvem som er de nærmeste etterlatte, om det skal være en seremoni og minnesamvær, samt bestilling av blomster eller donasjon av gaver.

I dag kan en slik annonse publiseres i trykt avis, i nettaviser og digital minneside.