Forslag til hvordan programmet er ved en bisettelse i Den Norske Kirke

Ved livssynsåpen seremoni står man friere til å velge innholdet i seremonien.