Seremoni – Ikke kristelig

Vi bistår i alle typer seremonier, og ved livssynsåpne seremonier tilbyr vi egne gravferdstalere.

Dette er forslag til program under en slik seremoni