Prisforespørsel

Prisforespørsel

Våre priser

Vi har konkurransedyktig priser. Det er kan være vanskelig å sammenligne priser fordi grunnprisen hos noen bare inneholder det aller nødvendigste. Våre priser er nøkterne og de baserer seg på det vi mener er riktig for å holde en verdig begravelse.

Dette er faktiske priser på en gjennomsnittlig gravferd.