Vi legger vekt på personlige seremonier

Vi lytter til de etterlatte og kommer med forslag til hva som kan gjøres for å få frem hvem den avdøde var.

Nedenfor ser du noen eksempler på oppsett på seremonistedet