Forslag til program

Under har vi forslag til hvordan programmet kan være ved en begravelse i Den Norske Kirke.

Ved livssynsåpen seremoni, står man friere til å velge innhold i seremonien.

Ved graven