Seremonien

Erfaringer vi har gjort gjør at vi råder de etterlatte til å være delaktige. Dette hjelper mange i sorgprosessen. Det de etterlatte kan være med på er å pynte i kirken, kapellet eller seremonistedet og de kan være med på å dele ut minneprogram.

Det er den ansvarlige for gravferden som har rett til å bestemme over den avdøde, og om det skal være en seremoni, hva slags seremoni og hvor den avdøde skal begraves. Det er naturlig at familien samarbeider om disse avgjørelsene. Hvis den avdøde har skrevet ned tanker og ønsker om sin gravferd, bør man ta hensyn til dette.

Hvor skal vi sitte i kirken/seremonistedet?

Hvor skal vi sitte i kirken/seremonistedet? Et enkelt råd er: Den nærmeste familie sitter på den siden som talestolen står. Er denne i midten (bak kisten) bruker vi å følge stedets tradisjoner.

I Sande, Svelvik og Berger brukes venstre side når vi går inn, mens i Bekkestranda bruker vi høyre side.

Seremoniene

Seremoniene er bygd opp litt forskjellig om det er en begravelse, bisettelse eller om det er en seremoni uten kristent preg.