Askespredning må søkes hos Statsforvalteren

Det må søkes hos Statsforvalteren for å få tillatelse til askespredning.

Søknadsskjema finner du her, samt informasjon om regler rundt askespredning.

Det anbefales å legge ved et kart over området der asken ønskes spredd. Da blir søknaden behandlet raskere.