Urnenedsettelse

I Drammen går det ca 30 dager etter bisettelsen før det er klart for urnenedsettelse, eventuelt askespredning.

Krematoriet bruker en standard urne, ønsker du noe annet, se vårt urnesortiment her.  Dette tilbyr vi nå, da vi har er en del av Jølstad begravelsesbyrå.
Ved askespredning på vann, brukes en sjøurne.

Avtale om tidspunkt for nedsettelse av urnen på kirkegården gjøres med stedlige kirkekontor. Ved askespredning må papirer fra Statsforvalteren i det distriktet som asken skal spres foreligge. Disse papirene må tas med til krematoriet vet avhenting av urnen.

Et utvalg av urner