Urnenedsettelse – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Urnenedsettelse

De fleste kremasjoner som Begravelsesbyrået Drammen forestår skjer i Drammen. Der regnes det ca 30 dager etter begravelsen før det er klart for urnenedsettelse eventuelt askespredning.

Krematoriet bruker en standard urne, ønsker du noe annet, se vårt sortiment urnesortiment her.  Dette tilbyr vi nå, da vi har er en del av Jølstad begravelsesbyrå.
Ved askespredning på vann, brukes en sjørune.

Avtale om tidspunkt for nedsettelse av urnen på kirkegården gjøres med stedlige kirkekontor. Ved askespredning må papirer fra Fylkesmann i det distriktet som asken skal spres foreligge. Disse papirene må tas med til krematoriet vet avhenting av urnen.