Urnenedsettelse – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Urnenedsettelse

De fleste kremasjoner som Begravelsesbyrået Drammen forestår skjer i Drammen. Der regnes det ca 30 dager etter begravelsen før det er klart for urnenedsettelse eventuelt askespredning.

Urnene vi benytter er uten kostnad for de pårørende. Det er bare ved askespredning på vann, at det av etiske grunner, benyttes en synkeurne – denne koster kr 500.

Avtale om tidspunkt for nedsettelse av urnen på kirkegården gjøres med stedlige kirkekontor. Ved askespredning må papirer fra Fylkesmann i det distriktet som asken skal spres foreligge. Disse papirene må tas med til krematoriet vet avhenting av urnen.