Urne – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Urne

Nedsettelse av urne

Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS henter alle urner fra Drammen krematorium med bårebil (Svelvik, Sande, Hurum). Dette gjør vi uten kostnad for de pårørende. Henting av urnen skjer ca 1 måned etter seremonidato.

Når det er avgjort hvor urnen skal settes ned, kan pårørende ta kontakt med gjeldende kirkekontor. Kontakt kirkevergekontoret hvis dere ønskelig å være tilstede ved urnenedsettelsen. Som oftest skjer ingen kirkelig handling ved denne anledning.

Når det er askespredning skal familien ta kontakt med stedelig krematorie for å avtale henting av urnen. Papir fra stedelig fylkesman (hvor asken skal spres) må vedlegges.

Vi selger ikke urner, da vi anbefaler at urnen som kommer fra krematoriene blir benyttet og som er gratis. Den er pen og verdig.