Urne – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Urne

Nedsettelse av urne

Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS henter alle urner fra Drammen krematorium med bårebil (Svelvik, Sande, Hurum). Dette gjør vi uten kostnad for de pårørende. Henting av urnen skjer ca 1 måned etter seremonidato.

Når det er avgjort hvor urnen skal settes ned, kan pårørende ta kontakt med gjeldende kirkekontor. Kontakt kirkevergekontoret hvis dere ønskelig å være tilstede ved urnenedsettelsen. Som oftest skjer ingen kirkelig handling ved denne anledning.

Når det er askespredning skal familien ta kontakt med stedlig krematorie for å avtale henting av urnen. Papir fra stedlig fylkesmann (hvor asken skal spres) må vedlegges.

Krematoriet bruker en standard urne, ønsker du noe annet, se vårt sortiment urnesortiment her.  Dette tilbyr vi nå, da vi har er en del av Jølstad begravelsesbyrå.