Seremonien – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Seremonien

Seremonien

Erfaringer vi har gjort gjør at vi råder de pårørende til å være delaktige. Dette hjelper mange i sorgprosessen. Det de pårørende kan være med på er å pynte kirken, kapellet eller seremonisted og de kan være med på å dele ut minneprogram.

Det er den nærmeste pårørende som har rett til å bestemme over den avdøde, om det skal være en seremoni, hva slags seremoni, hvor den avdøde skal begraves osv. Men det er naturlig at familien samarbeider om disse avgjørelsene. Hvis den avdøde har skrevet ned tanker og ønsker om sin gravferd, bør man ta hensyn til dette. På ett punkt bør man følge den avdødes ønske: Hvis han eller hun ikke ønsker å kremeres, må dette respekteres.

Hvor skal vi sitte i kirken?

Hvor skal vi sitte i kirken/seremonistedet? Et enkelt råd er: Den nærmeste familie sitter på den siden som talestolen står. Er denne i midten (bak kisten) bruker vi å følge stedets tradisjoner.

I Sande, Svelvik og Berger brukes venstre side når vi går inn, mens i Bekkestranda bruker vi høyre side.

Seremoniene

Seremoniene er bygd opp litt forskjellig om det er en begravelse, bisettelse eller om det er en seremoni uten kristelig preg. Se i menyen for forslag.