Hva koster en begravelse? – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Hva koster en begravelse?

Våre priser 2021

Vi har konkurransedyktig priser. Det er kan være vanskelig å sammenligne priser fordi grunnprisen hos noen bare inneholder det aller nødvendigste. Hos oss er annonse og seremoniprogram inklusiv i prisen. Våre priser er nøkterne og de baserer seg på det vi mener er riktig for å holde en verdig begravelse.

Dette er faktiske priser på en gjennomsnittlig gravferd.

Type tjeneste Ingen seremoni Vanlig med seremoni
Kiste 21 Hvitmalt spon med utstyr kr 6900  –
Kiste 24 Hvitmalt furu med utstyr kr 10 270
Utstyr ved seremoni kr 1250
Utstyrsbil til seremonisted kr 850
Annonse i lokalavis kr 2100 kr 2400
Minneprogram 75 stk etter eget design og farger kr 1950
Avgift pliktig honorar (registering, e-mail, annonser, etc) kr 650 kr 750
Transport i egen kommune kr 3620 kr 3620
Hygienetiltak kr 360 kr 910
Stell og nedlegg i kiste kr 1150 kr 1150
Assistanse ved seremonien kr 3400
Byråets honorar (tid sammen med pårørende) kr 1750 kr 3500
Sum å betale for våre tjenester kr 16 530,- kr 30 050,-

Blomster fra familien er ikke satt inn i prisoverslaget, da dette kan variere. Noen ønsker solister og noen ikke, derfor er heller ikke dette lagt inn i prisoverslaget. Regning fra de forskjellige kirkelige fellesrådene for preludering, festeavgift, kremasjonsavgift, leie av kapell etc kommer direkte fra dem. Disse prisene varierer fra sted til sted. Se deres egne hjemmesider.

Ved overtid tilkommer et tillegg på kr. 1810,-
Transport er delt opp i ulike soner og vil variere ut fra totaltransporten av avdøde.
Sone 0 – kr. 3 600,-
Sone 1 – kr. 6 140,-
Sone 2 – km. kr. 10 190,-
Sone 3 – km. kr. 15 240,-
Sone 4 pr. ekstra kjørte km. kr. 36,- pr. km.

Vi holder samme pris i: Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande, Hof, Holmestrand, Asker og Oslo.

Enkelt sagt: Faste og like pris for alle! Ingen skjulte kostnader.

Prisforespørsel

Fyll ut skjemaet nedenfor så setter vi opp forslag og sender over prisoverslag.
Dersom du har noen spesifike ønsker, tanker eller idéer fyller du ut dem i kommentarfeltet.

    Jeg ønsker pris på følgende: