Priser – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Priser

Våre priser 2018

Vi har konkurransedyktig priser. Det er kan være vanskelig å sammenligne priser fordi grunnprisen hos noen bare inneholder det aller nødvendigste. Hos oss er annonse og sermoniprogram inklusiv i prisen. Våre priser er nøkterne og de baserer seg på det vi mener er riktig for å holde en verdig begravelse.

Dette er faktiske priser på en gjennomsnittlig gravferd i 2017.

Type tjeneste Ingen seremoni Vanlig med seremoni
Klargjøring og bringing av tom kiste kr 600 kr 950
Kiste komplett type Toten 8 kr 4100  –
Kiste komplett hvit nr 65 foliert (95 % bruker denne) kr 7900
Utstyr ved seremoni kr 1250
Utstyrsbil til seremonisted kr 850
Annonse i lokalavis kr 2100 kr 2100
Minneprogram 75 stk etter eget design og farger kr 2100
Avgift fritt honorar (registering, e-mail, fax, annonser, etc) kr 350 kr 750
Båretransport i egen kommune (uansett dag/kveld helligdager) kr 2500 kr 2500
Stell og nedlegg i kiste kr 1050 kr 1050
Assistanse ved seremonien kr 3400
Byråets honorar (tid sammen med pårørende) kr 1750 kr 3500
Sum å betale for våre tjenester kr 12 450,- kr 26 350,-

Blomster fra familien er ikke satt inn i prisoverslaget, da dette kan variere. Noen ønsker solister og noen ikke, derfor er heller ikke dette lagt inn i prisoverslaget. Regning fra de forskjellige kirkelige fellesrådene for preludering, festeavgift, kremasjonsavgift, leie av kapell etc kommer direkte fra dem. Disse prisene varierer fra sted til sted. Se deres egne hjemmesider. Vi holder samme pris i: Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande, Hof, Holmestrand, Asker og Oslo.

Enkelt sagt: Faste og like pris for alle! Ingen skjulte kostnader.

Prisforespørsel

Fyll ut skjemaet nedenfor så setter vi opp forslag og sender over prisoverslag.
Dersom du har noen spesifike ønsker, tanker eller idéer fyller du ut dem i kommentarfeltet.

Jeg ønsker pris på følgende: