Vi legger vekt på personlige seremonier. Vi lytter til de etterlatte og kommer med forslag til hva som kan gjøres for å få frem hvem den avdøde var.

Eksempler på oppsett på seremonistedet

Åssiden kapell

Drammen krematorium, store kapell

Humanetisk