Oppsett på seremonistedet – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Oppsett på seremonistedet

Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS legger vekt på personlige seremonier. Vi lytter til de pårørende og kommer med forslag til hva som kan gjøres for å få frem hvem den avdøde var.

Eksempler på oppsett på seremonistedet

Kirke

Korskirke

Humanetisk