Når noen dør – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Når noen dør

Hva skjer og hva må pårørende forholde seg til

Vi i Begravelsesbyrået Leif Pedersen as, ønsker å være her for dere. Gi dere en ro og trygghet som er godt å ha i denne stunden.

Det er mange ting en må ta stilling til. Vi har laget en liste (se link) som det er viktig at dere ser igjennom før dere møter oss til samtale hjemme hos dere.

Gjennom vårt møte ønsker vi å lytte til deres ønsker, slik at dere får en seremoni som den avdøde og dere ønsker.
Vi skal lage en høytid i takknemmelighet for hva det livet har gitt av liv og lære.

Ved å lese vår informasjonsfolder vil dere også få mange gode svar. Her finner dere forslag til annonse utkast, samt forslag til musikk og salmer.

Det er godt å bruke god tid.

Last ned oversikt på hva dere må ta stilling til ved et dødsfall