Gravsten – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Gravsten

Vi er behjelpelig med bistand av kjøp av ny gravsten og navntilførsel på gammel gravsten.

På navnetilførsel har vi fast pris kr 4 750. Det er inklusiv frakt, vask og gravering.

Vår samarberidspartner på gravstener er: Strandberg stein.