Forslag til hvordan programmet er ved en bisettelse i Den Norske Kirke.

Ved livssynsåpen seremoni står man friere til å velge innholdet i seremonien.

 • Klokkene ringer
 • Solist ev. orgelsolo
 • 1. salme
 • Minneord
 • Blomsterhilsen
 • Ev. musikk/solist
 • Tekstlesning
 • 2. salme
 • Andakt/Guds ord
 • Solist/orgelsolo
 • Jordpåkastelse og velsignelse
 • 3 x 3 klokkeslag
 • 3. salme
 • Båren senkes (på krematoriet). Eventuelt bæres ut til bårebilen