Bisettelse – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Bisettelse

Hvis den avdøde har skrevet ned tanker og ønsker om sin gravferd, bør man ta hensyn til dette. På ett punkt bør man følge den avdødes ønske. Hvis han eller hun ikke ønsker å kremeres, bør dette vektlegges. Det kan forkomme at man går imot avdødes ønske, for å f.eks. få plass i en familiegrav der man ikke kan velge en jordbegravelse, slik at man må kremere for å benytte plassen.

Forslag til hvorden programmet er ved en bisettelse i Den Norske Kirke

 • Klokkene ringer
 • Solist ev. orgelsolo
 • 1. salme
 • Minneord
 • Blomsterhilsen,
 • Ev. musikk/solist
 • Tekstlesning
 • 2. salme
 • Andakt/Guds ord
 • Solist/orgelsolo
 • Jordpåkastelse og velsignelse
 • 3 x 3 klokkeslag
 • 3. salme
 • Båren senkes (på krematoriet). Eventuelt bæres ut til bårebilen