Under har vi forslag til hvordan programmet kan være ved en begravelse i Den Norske Kirke.

Ved livssynsåpen seremoni, står man friere til å velge innhold i seremonien.

 • Klokkene ringer
 • Solist ev. orgelsolo
 • 1. salme
 • Minneord
 • Blomsterhilsen
 • Ev. musikk/solist
 • Tekstlesning
 • 2. Salme
 • Andakt/Guds ord
 • 3. Salme
 • Solist /orgelsolo
 • Båren bæres ut

Ved graven

 • 1. vers av salme
 • Jordpåkastelse og
 • velsignelse
 • 2. vers av salme
 • 3 x 3 klokkeslag