Begravelse – Begravelsesbyrået Leif Pedersen AS

Begravelse

Hvis den avdøde har skrevet ned tanker og ønsker om sin gravferd, bør man ta hensyn til dette. På ett punkt bør man følge den avdødes ønske. Hvis han eller hun ikke ønsker å kremeres, bør dette vektlegges. Det kan forkomme at man går imot avdødes ønske, for å f.eks. få plass i en familiegrav der man ikke kan velge en jordbegravelse, slik at man må kremere for å benytte plassen.

Under har vi forslag til hvorden programmet kan være ved en begravelse i Den Norske Kirke.

 • Klokkene ringer
 • Solist ev. orgelsolo
 • 1. salme
 • Minneord,
 • Blomsterhilsen,
 • Ev. musikk/solist
 • Tekstlesning
 • 2.salme
 • Andakt/Guds ord
 • 3. Salme
 • Solist /orgelsolo
 • Båren bæres ut

Ved graven

 • 1. vers av salme
 • Jordpåkastelse og
 • velsignelse
 • 2. vers av salme
 • 3 x 3 klokkeslag